IOS GOWY GÖRNÜŞ!

Formost plastmassa we metal önümleri (Jiaxing) Co., Ltd. 1992-nji ýylda döredildi. Biz dürli görnüşli bölek displeýleri, ammarlary we metaldan, plastmassadan ýa-da agaçdan ýasalan beýleki enjamlary dizaýn etmekde we öndürmekde 30 ýyldan gowrak tejribämiz bolan öňdebaryjy öndüriji.

 

Kompaniýany esaslandyryjy Taýwandan Hytaýyň materigine geldi we birnäçe gözleglerden soň Jiaxingde Formost atly zawod gurmagy saýladylar..

HEMMESINI GORMEK
Habarlar
Takmynan

Kompaniýany esaslandyryjy Taýwandan Hytaýyň materigine geldi we birnäçe gözleglerden soň ahyrsoňy Jiaxingde Formost Now atly zawod gurmagy saýladylar. Zawod 7000 inedördül metr meýdany öz içine alýar, 70-den gowrak tejribeli işgäri bar.

FORMOST-da deňsiz-taýsyz hyzmat we tejribe bermek bilen müşderilerimiz bilen uzak möhletli gatnaşyklary ösdürmäge çalyşýarys. ABŞ, Europeewropa, Japanaponiýa bazary bilen 20 ýyllyk öndüriji tejribämiz bar we IRSG, Easton, Fellows, McCormick , Travelon, Aurora, Staples, Greatnorthen , MCC ýaly abraýly kompaniýalar bilen üstünlikli hyzmatdaşlygy ösdürdik.

Geljekki hyzmatdaşlygymyz üçin biziň bilen habarlaşmak üçin import edijileri we paýlaýjylary hoş geldiňiz.

Bize gitmegiňizi haýyş edýäris we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.